FLAC 张晋鸣 11/16
张晋鸣 - 小时候的纸飞机 [Hi-Res](42.04 MB)
FLAC 张晋鸣 09/25
张晋鸣 - 天空的怀抱 [Hi-Res](50.27 MB)
FLAC 张晋鸣 09/13
张晋鸣 - 夏天是对你我最好的诠释 [Hi-Res](44.2 MB)
FLAC 杨默依 09/25
杨默依,张晋鸣 - 月牙湾 [Hi-Res](48.26 MB)
由于百度网盘原因,易导致资源失效,您可以在页面上提交失效申报,我们尽量修复!
网易&QQ音乐文件解锁 / 无损音乐QQ群: 215572475