FLAC 魏佳艺 09/20
魏佳艺&王振宇-掌心之中(合唱)(DJ默涵版)
FLAC 黄圣依 09/20
黄圣依&郁可唯&梁汉文&潘柠静-山野的风 (Live)
FLAC 黄静美 09/20
黄静美-爱情漩涡
MP3 Carly Rae Jepsen 09/20
Carly Rae Jepsen-Talking to Yourself
MP3 GO哥_Official 09/20
GO哥_Official-花脸
MP3 IVE 09/20
IVE-ELEVEN -Japanese ver.-
MP3 Mariah Carey 09/20
Mariah Carey-Butterfly
MP3 Nguyễn Xuân Huy 09/20
Nguyễn Xuân Huy-Pressure
MP3 Ninety-F 09/20
Ninety-F-Stick in the mud
MP3 Pink Floyd 09/20
Pink Floyd-Pigs on the Wing 1
MP3 Simon Dominic (사이먼 도미닉) 09/20
Simon Dominic (사이먼 도미닉)&Loco&우원재 (Woo)&Coogie-TTFU
MP3 Usher 09/20
Usher-My Way
MP3 郎朗 09/20
郎朗-It's a Small World
FLAC 石凯 09/20
石凯 - YOU [Hi-Res](35.75 MB)
FLAC 祝眠 09/20
祝眠 - 寻觅 [Hi-Res](34.78 MB)
FLAC 胖虎 09/20
胖虎 - 风中邮件 [Hi-Res](35.44 MB)
FLAC 胡66 09/20
胡66 - 不妨说出口 [Hi-Res](38.62 MB)
FLAC 胡海泉 09/20
胡海泉,MC HotDog 热狗 - 找不到一首适合我的情歌 [Hi-Res](42.6 MB)
FLAC 胡迪 09/20
胡迪 - 你一定会帮我们的忙 [Hi-Res](20.48 MB)
FLAC 腾讯动漫 09/20
腾讯动漫 - 先把空调关了吧 [Hi-Res](20.96 MB)
FLAC 芯竹XENZU 09/20
芯竹XENZU - LOST IN THE JUNGLE (迷失丛林) (Live) [Hi-Res](45.03 MB)
FLAC 苏星婕 09/20
苏星婕 - 下一个天亮 [Hi-Res](33.72 MB)
FLAC 苏星婕 09/20
苏星婕 - 情歌Melody [Hi-Res](31.76 MB)
FLAC 苏星婕 09/20
苏星婕 - 无人看守 [Hi-Res](32.99 MB)
FLAC 苏星婕 09/20
苏星婕 - 无人看守(DJAh版) [Hi-Res](30.24 MB)
FLAC 苏晗 09/20
苏晗 - 我懂 [Hi-Res](41.34 MB)
FLAC 苏诗丁 09/20
苏诗丁 - 昨日 (伴奏) [Hi-Res](46.51 MB)
FLAC 苏诗丁 09/20
苏诗丁 - 昨日 [Hi-Res](48.4 MB)
FLAC 苹果(孙艺洋) 09/20
苹果(孙艺洋) - 最幸福的时光 [Hi-Res](50.28 MB)
FLAC 莫叫姐姐 09/20
莫叫姐姐 - 眼泪说的谎 [Hi-Res](44.34 MB)
由于百度网盘原因,易导致资源失效,您可以在页面上提交失效申报,我们尽量修复!
网易&QQ音乐文件解锁 / 无损音乐QQ群: 215572475